Danh sách công trình

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

 1. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trường THPT Lê Quý Đôn.
 2. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm, tỉnh Ninh Thuận.
 3. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Bắc.
 4. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Hải.
 5. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trường Mẫu giáo huyện Ninh Hải.
 6. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trường tiểu học Thủy Lợi.
 7. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Chung Cư C5, phường Thanh Sơn.
 8. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trường tiểu học Mỹ Tân.
 9. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trường THCS An Dương Vương.
 10. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc xã Tân Hải
 11. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hạ tầng khu định canh định cư xã Bắc Sơn.
 12. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trường THCS Phước Đại.
 13. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trường THCS Phước Hòa.
 14. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trường THCS Phước Kháng.
 15. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Mở rộng phòng khám đa khoa khu vực Nhơn Hải.
 16. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Mở rộng phòng khám đa khoa khu vực Phan Rang.
 17. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Cơ sở hạ tầng và phát triển làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.
 18. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trạm Y tế xã Phước Thái.
 19. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trường THCS Phan Đình Phùng.
 20. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trường tiểu học Phú Quý I, huyện Ninh Phước.
 21. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Ninh Sơn.

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 1. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường Hữu Đức – Hậu Sanh.
 2. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Kéo dài đường giao thông thôn Suối Rớ, huyện Bác Ái.
 3. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Cầu treo thôn Bạc Ray I, huyện Bác Ái.
 4. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường du lịch Sinh thái Vĩnh hy đi Bình Tiên.
 5. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường từ đoạn quốc lộ 1A vào trường Nguyễn Huệ.
 6. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường vào nghĩa trang nhân dân huyện Thuận Bắc.
 7. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài.
 8. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường Giao thông thôn Ma Hoa kéo dài.
 9. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường An Long – Tuấn Tú – Nam Cương.
 10. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường Quốc lộ 1A – Phước Chiến.
 11. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống các trục đường giao thông xã Phước Bình.
 12. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống các trục đường giao thông xã Phước Thành.
 13. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống các trục đường giao thông xã Phước Đại.
 14. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống các trục đường giao thông xã Nhơn Sơn.
 15. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường vào trường tiểu học Văn Hải 4
 16. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường Cầu Móng – Phước Sơn.
 17. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường quốc lộ 27 đi Trường DTNT Ninh Sơn.
 18. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Nâng cấp đường Liên Sơn – Lâm Sơn.
 19. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Tuyến đường nhánh từ đường Yên Ninh ra biển.
 20. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường Ninh Bình – Phước Bình.
 21. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Nghiệp.
 22. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Cầu Gió Bay.
 23. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Cầu Gia Chiêu.
 24. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường Quốc lộ 27 đi Ma Nới.
 25. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường sư Phạm – Lò Vôi.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 1. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống thủy lợi đập Suối Bay.
 2. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống nước sinh hoạt thôn Phước Đồng.
 3. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống rãnh thoát nước dọc Ninh Quý.
 4. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hồ chứa nước Ô Căm.
 5. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hồ chứa nước vườn ươm Phước Nam.
 6. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Kè bảo vệ thôn Sơn Hải.
 7. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Kiên cố hóa đoạn cuối kênh N1 – Sông Trâu.
 8. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Chiến.
 9. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu thị tứ Mỹ Tường.
 10. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống thủy lợi đập Gia Hoa.
 11. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Gia cố, kéo dài kênh chính đập Ô Căm.
 12. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hồ chứa nước Trà Co.
 13. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống cấp thoát nước Hồ chứa nước Phước Trung.
 14. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Kênh cấp I, Hồ chứa nước Sông Sắt.
 15. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Kè Bảo vệ thôn Phú Thọ.
 16. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Kiên cố hóa kênh N6.
 17. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống kênh tiêu Lũ An Nhơn.
 18. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống kênh tiêu Màn Màn.
 19. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hộ Hải.
 20. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt An Nhơn đến An Xuân.
 21. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt Mỹ Tường đến thôn Thái An.
 22. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Ao chứa nước xã Hòa Sơn.
 23. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đập bờ tràn ngầm thôn Thuận Lợi.
 24. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi xã Công Hải.
 25. Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Hệ thống kênh nhánh cấp II thuộc Hồ Sông Trâu.

Tư vấn đấu thầu

 1. Thi công xây lắp công trình Trường tiểu học Thủy Lợi.
 2. Thi công xây lắp công trình khối lớp học 12 phòng lầu Trường THCS Ngô Quyền.
 3. Thi công xây lắp công trình Cầu treo thôn Bạc Ray I.
 4. Thi công xây lắp công trình Trường THCS Trần Phú.
 5. Thi công xây lắp công trình Kênh cấp 2, cấp 3 hệ thống thủy lợi Hồ sông Sắt.
 6. Thi công xây lắp công trình Chung cư C5, phường Thanh Sơn.
 7. Thi công xây lắp công trình Tu sửa Hồ chứa nước Thành Sơn.
 8. Thi công xây lắp công trình Hạ tầng khu định canh định cư xã Bắc Sơn.
 9. Thi công xây lắp công trình Trường THCS An Dương Vương.
 10. Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc xã Tân Hải.
 11. Thi công xây lắp công trình Trường tiểu học Văn Hải I.
 12. Thi công xây lắp công trình Trường tiểu học Thành Hải I.
 13. Tư vấn lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC- dự toán công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu thị tứ Phước Hậu.
 14. Thi công xây lắp công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.
 15. Thi công xây lắp công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
 16. Thi công xây lắp công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu thị tứ Phước Hậu.
 17. Thi công xây lắp công trình Phòng khám đa khoa khu vực Nhơn Hải.
 18. Thi công xây lắp công trình Phòng khám đa khoa khu vực Phan Rang.
 19. Thi công xây lắp công trình Trường THCS Phan Đình Phùng.
 20. Thi công xây lắp công trình Trường tiểu học Phú Quý I, huyện Ninh Phước.
 21. Thi công xây lắp công trình Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.
 22. Thi công xây lắp công trình Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Bắc.
 23. Thi công xây lắp công trình Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Hải.

Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán

 1. Trường tiểu học An Thạnh.
 2. Trường tiểu học Chung Mỹ.
 3. Thư viện huyện Ninh Phước.
 4. Trường THCS Lương Thế Vinh.
 5. Đường Phước Chiến – Phước Thành.
 6. Tu sửa hồ chứa nước Thành Sơn.
 7. Hệ thống thủy lợi Kênh cấp 2, cấp 3 Hồ Sông Trâu.
 8. Hệ thống thủy lợi đập Suối Bay.
 9. Đập Dâng Ba Hồ.
 10. Đê bao thoát lũ thôn Bỉnh Nghĩa.
 11. Trường tiểu học Đài Sơn.
 12. Nhà công vụ giáo viên xã Phước Chiến.
 13. Trường THPT Du Long.
 14. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 15. Trường THCS Lợi Hải.
 16. Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Nha Hố.
 17. Hệ thống cấp nước sinh hoạt Lợi Hải.
 18. Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu thị tứ Phước Hậu.
 19. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ninh Phước.
 20. Trường tiểu học Phú Quý II.
 21. Trường Mẫu giáo huyện Ninh Hải.
 22. Trường tiểu học Khánh Nhơn.
 23. Trường THCS Trần Phú.

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 1. Trường tiểu học Đông Hải I.
 2. Trường tiểu học Mỹ Đông II.
 3. Trường tiểu học Văn Hải I.
 4. Trường THCS Lợi Hải.
 5. Nhà Công vụ giáo viên xã Phước Kháng.
 6. Trường THPT Du Long.
 7. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 8. Trường mẫu giáo Văn Hải.
 9. Trường THCS Cao Bá Quát.
 10. Trường THCS Trương Văn Ly.
 11. Nhà công vụ trường THPT Bác Ái.
 12. Phòng khám đa khoa khu vực Nhơn Hải.
 13. Hệ thống đường giao thông thôn Nha Hố.
 14. Trạm bảo vệ rừng Hồ Tân Giang.
 15. Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận.
 16. Trường THCS Pi năng Tắc.
 17. Trường THPT Phước Đại.
 18. Trường DTNT Phan Rang.
 19. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
 20. Trường THPT Du Long.
 21. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Ninh Hải.
 22. Đường giao thông nông thôn Tập Lá

Tư vấn lập đồ án quy hoạch

 1. Điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư Tháp Chàm
 2. Điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư Phước Mỹ
 3. Quy hoạch khu dân cư sau nhà trẻ Hoa Hồng
 4. Quy hoạch khu dân cư sau Quản lý thị trường
 5. Quy hoạch khu dân cư hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông
 6. Quy hoạch khu dân cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Thị Minh Khai
 7. Quy hoạch phân khu hành chính dịch vụ Vườn Quốc Gia Núi chúa
 8. Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Cầu Ninh Chữ
 9. Quy hoạch khu dân cư Tấn Tài – Bình Sơn
 10. Quy hoạch khu dân cư Lương Cách
 11. Quy hoạch xây dựng phân khu Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
 12. Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái đinh cư phục vụ các dự án ODA của tỉnh Ninh Thuận
 13. Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư hai bên tuyến đường Hẻm 150, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG XÂY LẮP TIÊU BIÊU

 1. Doanh trại Đại đội 5 trinh sát.
 2. Trạm cấp phát xăng
 3. Sân vườn BCH
 4. Doanh trại BCH quân sự huyện Thuận Nam
 5. Kho đạn và đường nội bộ/Kho H60 – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận
 6.  Nhà ở sỹ quan BCH QS H.Bác Ái
 7. Nhà ăn, nhà bếp, kho quân trang BCH QS H.Bác Ái
 8. Hội trường 150 chỗ + nhà ở Ban chỉ huy quân sự huyện Bác Ái
 9. Nhà ăn BCH quân sự tỉnh
 10. Bể bơi huấn luyện Trung đoàn BB896 thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận
 11. Trạm viễn thông Bác Ái
 12. Cứng hóa đường nội bộ thôn Phước An, X.Phước Vinh
 13. Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh
 14. Trường THPT An Phước
 15. Trường quân sự (SC nhà ở chỉ huy đại đội, TĐ1, TĐ2, TĐ3 và tường rào)
 16. Doanh trại Đại Đội 5 trinh sát gđ2 - (Nhà ở chỉ huy đại đội + san nền)
 17. Doanh trại Đại Đội 5 trinh sát gđ3 - (Nhà ở trung đội trinh sát, nhà ăn, nhà bếp,WC, hệ thống cấp điện nước ngoài nhà)
 18. Bể bơi trung đoàn 896 (thiết bị)
 19. Trường quân sự địa phương : 07 hạng mục
 20. Kho H60: Kho K2 + K3
 21. Sửa chữa trung tâm viễn thông Bác Ái, Ninh Sơn - Bác Ái
 22.  BCH quân sự huyện Ninh Sơn
 23. Sân vườn BCH quân sự huyện Bác Ái
 24. Kho H60: Cổng, kho K1 + K4 + K5 + K6
 25. Sửa chữa nhà làm việc đại đội CB19 Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Ninh Thuận
 26. Sửa chữa Nhà khách nội bộ Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Ninh Thuận
 27. BCH quân sự huyện Thuận Nam; HM: Kho vũ khí đạn,….
 28.  BCH quân sự huyện Thuận Nam; HM: San nền
 29.  BCH quân sự thành phố PR-TC
 30. SC các Trạm viễn các xã (Cà Ná, Phước Thái, Hoà Thạnh, Long Bình, …)
 31. Bê tông hoá đường giao thông nội đồng Cầu Đá
 32. Cải tạo, nâng cấp nhà bếp Trường quân sự tỉnh
 33. Doanh trại cụm kho hậu cần kỹ thuật; HM: Hệ thống điện mạng ngoài
 34. Doanh trại Ban CHQS thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; HM: HT điện MN
 35. Nhà ăn BCH QS huyện Thuận Bắc
 36. Doanh trại Trung đoàn BB896 - HM: SC nhà ăn nhà bếp
 37. Doanh trại BCHQS huyện Thuận Bắc - BCH QS tỉnh NT- HM: SC nhà hội trường
 38. Doanh trại Đại đội CB19 - BCHQS tỉnh - HM: SC nhà ở chỉ huy + nhà ở chiến sỹ
 39. Ban CHQS huyện Thuận Bắc - SC Nhà Ăn
 40. Ban CHQS huyện Thuận Bắc - Tường rào Kho vũ khí
 41. SC NLV BCH QS huyện Thuận Bắc
 42. Ban chỉ huy QS huyện Thuận Bắc- HM: HT diện
 43. Doanh trại đại đội 5 trinh sát (Sân bê tông, cột cờ)
 44. Nhà hội trường 120 chỗ BCH QS huyện Thuận Nam
 45. Gói thầu số 4: TC XL CT Đài Tưởng Niệm Bác Ái
 46. Trường Dạy Nghề HND (HD)
 47. Kiên cố hoá kênh mương lồi
 48. TC XD nền, mặt đường và các công trình trên tuyến chính đoạn từ KM14+969.31 đến KM18+168.23 thuộc dự án nâng cấp đường Phước Đại Phước Trung (HD)
 49. Trung tâm dạy nghề và hổ trợ nông dân-Hội nông dân
 50. Đường vào cổng chào TT dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh NT ( PTA)
 51. XD CS HT khu nhà ở GĐQN ( HM: mặt đường bó vỉa ,vỉa hè, thoát nước mưa, cấp nước sinh hoạt, điện hạ áp
 52. Nhà máy tuyển tinh quặng và chế biến xỉ TiTan (HM: cổng tường rào, nhà trực, san nền)
 53. Đường Mũi Dinh - Cà Ná (HM: khắc phục sửa chữa hoàn chỉnh tuyến đường liên xã Cà Ná - Phước Diêm)
 54. Trường quân sự địa phương 100 chỗ
 55. Công an Ninh Hải
 56. UBND Huyện Thuận Nam
 57. Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Nam