Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

+ Thiết kế kết cấu công trình xây dân dụng – công nghiệp, quy mô đến cấp 2;

+ Thiết kế kiến trúc công trình xây dân dụng – công nghiệp, quy mô đến cấp 2;

+ Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ);

+ Thiết kế công trình thủy lợi (đấu nối và công trình phụ trợ) quy mô nhóm B;

+ Thiết kế công trình cấp thoát nước sinh hoạt nông thôn, quy mô nhóm C;

+ Thiết kế quy hoạch xây dựng;

+ Khảo sát đo đạc địa hình xây dựng công trình;

+ Thiết kế công trình điện năng (đường dây tải điện, trạm biến thế);

+ Thiết kế công trình  điện dân dụng, công nghiệp, chiếu sáng;

+ Khảo sát địa chất xây dựng công trình;

+ Khảo sát trắc địa công trình;

+ Tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng (Chỉ được hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo đúng quy định của Thông tư số 18/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây Dựng);

+ Tư vấn thẩm tra: các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán công trình;

+ Tư vấn lập dự án đầu tư;

+ Tư vấn đấu thầu;

+ Tư vấn giám sát công trình xây dựng;

+ Tư vấn điều hành dự án;

+ Tư vấn đầu tư xây dựng  điện;

+ Giám sát thi công các công trình  đường dây và trạm biến áp có qui mô cấp điện áp đến 35KV;

+ Đo  đạc lập bàn  đồ địa hình, địc chính;

+ Tư vấn lập hồ sơ khai thác mặt nước, nước dưới đất;

+ Tư vấn xử lý nước thải môi trường;

+ Tư vấn về kỹ thuật ngành tài nguyên môi trường.

+ Trồng cây hàng năm khác.

+ Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

+ Hoạt động dịch vụ chăn nuôi.

+ Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.

+ Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác.

+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác

+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng.

+ Bán buôn đồ dùng trang trí nội thất.

+ Hoạt động dịch vụ hổ trợ khai thác mỏ và quặng khác

+ Hoạt động dịch vụ: Khoan giếng khai thác nước ngầm, tư vấn khai thác khoáng sản và khảo sát thăm dò khoáng sản.

+ Xây dựng nhà các loại

+ Xây dựng công trình dân dụng.

+ Hoàn thiện công trình xây dựng.

+ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

+ Xây dựng công trình công ít

+ Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

+ Trồng hoa, cây cảnh.

+ Sản xuất đồ gỗ xây dựng.

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

+ Lắp đặt hệ thống điện

+ Thi công xây lắp đường dây điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống.

+ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

+ Lắp đặt hệ thống cấp,thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.

+ Lắp đặt hệ thống cấp,thoát nước.

+ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

+ Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).