Thi công công trình dân dụng và công nghiệp

1. Doanh trại Đại đội 5 trinh sát.

2. Trạm cấp phát xăng

3. Sân vườn BCH

4. Doanh trại BCH quân sự huyện Thuận Nam

5. Kho đạn và đường nội bộ/Kho H60 – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận

6. Nhà ở sỹ quan BCH QS H.Bác Ái

7. Nhà ăn, nhà bếp, kho quân trang BCH QS H.Bác Ái

8. Hội trường 150 chỗ + nhà ở Ban chỉ huy quân sự huyện Bác Ái

9. Nhà ăn BCH quân sự tỉnh

10. Trạm viễn thông Bác Ái

11. Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh

12. Trường THPT An Phước

13. Trường quân sự (SC nhà ở chỉ huy đại đội, TĐ1, TĐ2, TĐ3 và tường rào)

14. Doanh trại Đại Đội 5 trinh sát gđ2 - (Nhà ở chỉ huy đại đội + san nền)

15. Trường quân sự địa phương : 07 hạng mục

16. Kho H60: Kho K2 + K3

17.. Sửa chữa trung tâm viễn thông Bác Ái, Ninh Sơn - Bác Ái

18. BCH quân sự huyện Ninh Sơn

19. Sân vườn BCH quân sự huyện Bác Ái

20. Kho H60: Cổng, kho K1 + K4 + K5 + K6

21. Sửa chữa nhà làm việc đại đội CB19 Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Ninh Thuận

22. Sửa chữa Nhà khách nội bộ Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Ninh Thuận

23. BCH quân sự huyện Thuận Nam; HM: Kho vũ khí đạn,….

24. BCH quân sự thành phố PR-TC

25. SC các Trạm viễn các xã (Cà Ná, Phước Thái, Hoà Thạnh, Long Bình, …)

26. Cải tạo, nâng cấp nhà bếp Trường quân sự tỉnh

27. Nhà ăn BCH QS huyện Thuận Bắc

28. Doanh trại Trung đoàn BB896 - HM: SC nhà ăn nhà bếp

29. Doanh trại BCHQS huyện Thuận Bắc - BCH QS tỉnh NT- HM: SC nhà hội trường

30. Doanh trại Đại đội CB19 - BCHQS tỉnh - HM: SC nhà ở chỉ huy + nhà ở chiến sỹ

31. Ban CHQS huyện Thuận Bắc - SC Nhà Ăn

32. Ban chỉ huy QS huyện Thuận Bắc- HM: HT diện

33. Trường Dạy Nghề HND (HD)3

34. Nhà hội trường 120 chỗ BCH QS huyện Thuận Nam

35. Trung tâm dạy nghề và hổ trợ nông dân-Hội nông dân

36. Trường quân sự địa phương 100 chỗ

37. Công an Ninh Hải