Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật và san lắp mặt bằng

1. Trường quân sự (SC nhà ở chỉ huy đại đội, TĐ1, TĐ2, TĐ3 và tường rào)

2.  Doanh trại Đại Đội 5 trinh sát gđ2 - (Nhà ở chỉ huy đại đội + san nền)

3.  Bể bơi trung đoàn 896 (thiết bị)

4. BCH quân sự huyện Thuận Nam; HM: San nền

5. Doanh trại đại đội 5 trinh sát (Sân bê tông, cột cờ)

6. Gói thầu số 4: TC XL CT Đài Tưởng Niệm Bác Ái

7. XD CS HT khu nhà ở GĐQN ( HM: mặt đường bó vỉa ,vỉa hè, thoát nước mưa, cấp nước sinh hoạt, điện hạ áp

8.  Nhà máy tuyển tinh quặng và chế biến xỉ TiTan (HM: cổng tường rào, nhà trực, san nền)

9. UBND Huyện Thuận Nam

10. Bể bơi huấn luyện Trung đoàn BB896 thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận

11. Ban CHQS huyện Thuận Bắc - Tường rào Kho vũ khí

12. Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Nam