THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1. Cứng hóa đường nội bộ thôn Phước An, X.Phước Vinh

2. Bê tông hoá đường giao thông nội đồng Cầu Đá

3. TC XD nền, mặt đường và các công trình trên tuyến chính đoạn từ KM14+969.31 đến KM18+168.23 thuộc dự án nâng cấp đường Phước Đại Phước Trung (HD)

4. Đường vào cổng chào TT dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh NT ( PTA)

5. XD CS HT khu nhà ở GĐQN ( HM: mặt đường bó vỉa ,vỉa hè, thoát nước mưa, cấp nước sinh hoạt, điện hạ áp )

6. Đường Mũi Dinh - Cà Ná (HM: khắc phục sửa chữa hoàn chỉnh tuyến đường liên xã Cà Ná - Phước Diêm) 

Hiện nay không có các mục tin tức.