Ban lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Họ và tênChức vụEmailSố điện thoại
Nguyễn Hoàng DungGiám đốcnguyenhoangdungnt@gmail.com02593.920.234
Phan Văn ĐứcPhó giám đốcvanductvtkpm@gmail.com0908 908 145
Nguyễn Khắc HùngPhó giám đốckhachung76@gmail.com0913 459 196
Trần Thọ DũngPhó giám đốc CN Phía Namdung.trantho@gmail.com0918 186 545

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Họ và tênChức vụEmailSố điện thoại
Võ Thị Kim ThoaPhó Trưởng phòngthoanguyen7676@gmail.com0948 648 100

PHÒNG DÂN DỤNG – CÔNG NGHIỆP – QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và tênChức vụEmailSố điện thoại
Lê Thị Ngọc ÁiPhó Trưởng phòngcoca341980@gmail.com0916 366 855

PHÒNG ĐẦU TƯ VÀ ĐẤU THẦU

Họ và tênChức vụEmailSố điện thoại
Phạm Quốc ThịnhPhó Trưởng phòngthinhbnn@gmail.com0937 191 123

PHÒNG GIAO THÔNG - QUY HOẠCH – HẠ TẦNG KỸ THUẬT – THỦY LỢI - KHẢO SÁT 

Họ và tênChức vụEmailSố điện thoại
Vạn Ngọc TânTrưởng phòngvanngoctan_ksdt@yahoo.com.vn0933 068 585